โคมไฟประติมากรรมหงส์ อบต.น้ำจืด

ติดตั้งโคมไฟประติมากรรมหงส์ที่ อบต.น้ำจืด จ.สมุทรสาคร ซึ่งผลิตตามแบบที่ลูกค้าได้สั่งทำ คุณภาพของงานคุ้มตามงบประมาณที่จำกัด พร้อมกับความสวยงามและความแข็งแรงทนทาน ถูกต้องตามแบบที่ลูกค้าสั่ง