สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Year count
2018 9040  
2019 33457  
2020 121820