สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Year count
2018 9040  
2019 33457  
2020 134721  
2021 197095  
2022 214647  
2023 256360  
2024 29695