สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2022 15858  
Feb 2022 15692  
Mar 2022 17014  
Apr 2022 15109  
May 2022 15988  
Jun 2022 17260  
Jul 2022 17766  
Aug 2022 18542  
Sep 2022 18178  
Oct 2022 20629  
Nov 2022 20908  
Dec 2022 21703