สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2022   444  
2 Sep 2022   454  
3 Sep 2022   572  
4 Sep 2022   1124  
5 Sep 2022   548  
6 Sep 2022   452  
7 Sep 2022   984  
8 Sep 2022   1058  
9 Sep 2022   490  
10 Sep 2022   530  
11 Sep 2022   400  
12 Sep 2022   543  
13 Sep 2022   793  
14 Sep 2022   699  
15 Sep 2022   357  
16 Sep 2022   917  
17 Sep 2022   320  
18 Sep 2022   294  
19 Sep 2022   554  
20 Sep 2022   339  
21 Sep 2022   640  
22 Sep 2022   575  
23 Sep 2022   555  
24 Sep 2022   591  
25 Sep 2022   987  
26 Sep 2022   433  
27 Sep 2022   913  
28 Sep 2022   804  
29 Sep 2022   304  
30 Sep 2022   504