สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2022   567  
2 Jun 2022   619  
3 Jun 2022   523  
4 Jun 2022   295  
5 Jun 2022   625  
6 Jun 2022   569  
7 Jun 2022   518  
8 Jun 2022   684  
9 Jun 2022   278  
10 Jun 2022   609  
11 Jun 2022   748  
12 Jun 2022   441  
13 Jun 2022   551  
14 Jun 2022   772  
15 Jun 2022   521  
16 Jun 2022   861  
17 Jun 2022   582  
18 Jun 2022   447  
19 Jun 2022   317  
20 Jun 2022   1231  
21 Jun 2022   521  
22 Jun 2022   609  
23 Jun 2022   609  
24 Jun 2022   419  
25 Jun 2022   377  
26 Jun 2022   707  
27 Jun 2022   627  
28 Jun 2022   446  
29 Jun 2022   744  
30 Jun 2022   443