สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2022   507  
2 Apr 2022   888  
3 Apr 2022   388  
4 Apr 2022   380  
5 Apr 2022   554  
6 Apr 2022   233  
7 Apr 2022   596  
8 Apr 2022   575  
9 Apr 2022   400  
10 Apr 2022   305  
11 Apr 2022   969  
12 Apr 2022   441  
13 Apr 2022   456  
14 Apr 2022   820  
15 Apr 2022   417  
16 Apr 2022   375  
17 Apr 2022   722  
18 Apr 2022   315  
19 Apr 2022   454  
20 Apr 2022   502  
21 Apr 2022   536  
22 Apr 2022   560  
23 Apr 2022   518  
24 Apr 2022   366  
25 Apr 2022   430  
26 Apr 2022   389  
27 Apr 2022   590  
28 Apr 2022   492  
29 Apr 2022   479  
30 Apr 2022   452