สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2022   891  
2 Feb 2022   391  
3 Feb 2022   891  
4 Feb 2022   327  
5 Feb 2022   473  
6 Feb 2022   862  
7 Feb 2022   295  
8 Feb 2022   423  
9 Feb 2022   482  
10 Feb 2022   499  
11 Feb 2022   417  
12 Feb 2022   507  
13 Feb 2022   744  
14 Feb 2022   385  
15 Feb 2022   737  
16 Feb 2022   552  
17 Feb 2022   448  
18 Feb 2022   478  
19 Feb 2022   429  
20 Feb 2022   421  
21 Feb 2022   488  
22 Feb 2022   495  
23 Feb 2022   533  
24 Feb 2022   851  
25 Feb 2022   394  
26 Feb 2022   310  
27 Feb 2022   1328  
28 Feb 2022   641