สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2020   1461  
2 Sep 2020   819  
3 Sep 2020   439  
4 Sep 2020   387  
5 Sep 2020   900  
6 Sep 2020   546  
7 Sep 2020   830  
8 Sep 2020   650  
9 Sep 2020   602  
10 Sep 2020   917  
11 Sep 2020   1986  
12 Sep 2020   322  
13 Sep 2020   327  
14 Sep 2020   289  
15 Sep 2020   435  
16 Sep 2020   738  
17 Sep 2020   433  
18 Sep 2020   500  
19 Sep 2020   350  
20 Sep 2020   466  
21 Sep 2020   363  
22 Sep 2020   884  
23 Sep 2020   746  
24 Sep 2020   556  
25 Sep 2020   625  
26 Sep 2020   309  
27 Sep 2020   552  
28 Sep 2020   504  
29 Sep 2020   460  
30 Sep 2020   361