สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2020   195  
2 Jun 2020   245  
3 Jun 2020   270  
4 Jun 2020   231  
5 Jun 2020   191  
6 Jun 2020   293  
7 Jun 2020   272  
8 Jun 2020   234  
9 Jun 2020   162  
10 Jun 2020   945  
11 Jun 2020   234  
12 Jun 2020   216  
13 Jun 2020   275  
14 Jun 2020   179  
15 Jun 2020   179  
16 Jun 2020   236  
17 Jun 2020   230  
18 Jun 2020   301  
19 Jun 2020   165  
20 Jun 2020   209  
21 Jun 2020   222  
22 Jun 2020   245  
23 Jun 2020   250  
24 Jun 2020   884  
25 Jun 2020   365  
26 Jun 2020   208  
27 Jun 2020   177  
28 Jun 2020   174  
29 Jun 2020   166  
30 Jun 2020   195