สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2020   144  
2 Apr 2020   165  
3 Apr 2020   212  
4 Apr 2020   241  
5 Apr 2020   253  
6 Apr 2020   308  
7 Apr 2020   348  
8 Apr 2020   204  
9 Apr 2020   173  
10 Apr 2020   293  
11 Apr 2020   166  
12 Apr 2020   258  
13 Apr 2020   231  
14 Apr 2020   236  
15 Apr 2020   224  
16 Apr 2020   328  
17 Apr 2020   258  
18 Apr 2020   218  
19 Apr 2020   233  
20 Apr 2020   228  
21 Apr 2020   260  
22 Apr 2020   344  
23 Apr 2020   226  
24 Apr 2020   198  
25 Apr 2020   205  
26 Apr 2020   247  
27 Apr 2020   502  
28 Apr 2020   418  
29 Apr 2020   250  
30 Apr 2020   201