สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2020   163  
2 Feb 2020   235  
3 Feb 2020   219  
4 Feb 2020   183  
5 Feb 2020   309  
6 Feb 2020   174  
7 Feb 2020   244  
8 Feb 2020   262  
9 Feb 2020   257  
10 Feb 2020   214  
11 Feb 2020   144  
12 Feb 2020   193  
13 Feb 2020   161  
14 Feb 2020   430  
15 Feb 2020   166  
16 Feb 2020   253  
17 Feb 2020   192  
18 Feb 2020   162  
19 Feb 2020   204  
20 Feb 2020   231  
21 Feb 2020   126  
22 Feb 2020   183  
23 Feb 2020   157  
24 Feb 2020   180  
25 Feb 2020   193  
26 Feb 2020   173  
27 Feb 2020   156  
28 Feb 2020   195  
29 Feb 2020   224