สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2020   451  
2 Nov 2020   338  
3 Nov 2020   542  
4 Nov 2020   392  
5 Nov 2020   963  
6 Nov 2020   504  
7 Nov 2020   366  
8 Nov 2020   358  
9 Nov 2020   492  
10 Nov 2020   702  
11 Nov 2020   454  
12 Nov 2020   427  
13 Nov 2020   431  
14 Nov 2020   981  
15 Nov 2020   412  
16 Nov 2020   383  
17 Nov 2020   372  
18 Nov 2020   505  
19 Nov 2020   404  
20 Nov 2020   431  
21 Nov 2020   313  
22 Nov 2020   1571  
23 Nov 2020   487  
24 Nov 2020   496  
25 Nov 2020   354  
26 Nov 2020   338  
27 Nov 2020   386  
28 Nov 2020   379  
29 Nov 2020   383  
30 Nov 2020   727