สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 6002  
Feb 2020 5983  
Mar 2020 6898  
Apr 2020 7572  
May 2020 7880  
Jun 2020 8148  
Jul 2020 11695  
Aug 2020 6017  
Sep 2020 0  
Oct 2020 0  
Nov 2020 0  
Dec 2020 0